Fizykoterapia

FIZYKOTERAPIA - dział medycyny zajmującej się zastosowaniem metod fizycznych w celach leczniczych, zapobiegawczych i diagnostycznych.
Dział lecznictwa w którym wykorzystuje się naturalne czynniki oraz czynniki wytworzone przez różnego rodzaju urządzenia. Jest formą leczenia wykorzystującą bodźce fizykalne, takie jak:

  • prąd elektryczny,
  • ciepło i zimno,
  • światło,
  • ultradźwięki,
  • pola magnetyczne,
  • wodę w postaci natrysków i kąpieli.

Idę na zabiegi pierwszy raz. Czego mogę się spodziewać ?
Niektóre zabiegi fizykalne (np. pole magnetyczne) nie wymagają specjalnego przygotowania i można je wykonywać "przez ubranie". Inne zabiegi jak laseroterapia czy jonoforeza wymagają odsłonięcia do gołej skóry okolicy, której dotyczy zabieg. Bodźce takie jak prąd elektryczny podrażniają zakończenia nerwów czuciowych. Może to być odbierane jako mrowienie lub szczypanie. Bardzo silne odczucia, takie jak pieczenie czy ból, podczas wykonywania zabiegów, są nieprawidłowe i należy je bezzwłocznie sygnalizować. Po zabiegach silnie rozgrzewających należy, szczególnie w chłodne dni, odczekać przed wyjściem kilkanaście minut na częściowe ustąpienie odczynu po zabiegu. Zabiegi z zakresu elektroterapii powodują powstanie odczynu w postaci zaczerwienienia w miejscu, w którym do skóry przyłożona była elektroda. Jest to zjawisko prawidłowe. Odczyn ten ustępuje w ciągu kilkudziesięciu minut.